Zobacz również: Bobowa24.pl
26 lutego 2024 || Kinga Gruca || W kategorii: Środowisko, Łużna
Spotkania braci pszczelarskiej to już coroczna tradycja. 
Spotkania braci pszczelarskiej to już coroczna tradycja. 

Jak co roku brać pszczelarska spotkała się, by podsumować całoroczne działania. Spotkanie odbyło się w niedzielę, tj. 25 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej. Przybyłych do łużniańskiego GOK-u powitał Prezes Koła Pszczelarskiego Zygmunt Zawiślak.

W corocznym spotkaniu sprawozdawczym pszczelarzy uczestniczył Mariusz Tarsa – Wójt Gminy Łużna oraz Mateusz Gonciarz – członek Zarządu Karpackiego Związku Pszczelarskiego w Nowym Sączu. Zebranie było okazją do przedstawienia szczegółowych sprawozdań z działalności Koła Pszczelarskiego za rok ubiegły. Skarbnik koła – Zofia Zawiślak odczytała sprawozdanie finansowe, zaś Paweł Ćwiklik odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Katarzyna Potapczy- Kierownik Biura Zarządu Karpackiego Związku Pszczelarskiego w Nowym Sączu zabrała głos w kwestiach formalnych związanych z działalnością koła oraz możliwości szkoleń na rok 2024.

Na ostatnim zebraniu omówiono wiele istotnych kwestii, skupiając się również na planach rozwoju koła pszczelarskiego. Wśród poruszanych tematów szczególną uwagę zwrócono na możliwość uczestnictwa w szkoleniach, co otwiera nowe perspektywy dla naszych członków w kontekście zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności.

Brać pszczelarska w minionym roku podjęła działania razem z gminą Łużna, a był to m.in. zakup lekarstw dla rodzin pszczelich i zakup sadzonek drzew miododajnych, rozdysponowanych wśród członków Związku Pszczelarzy z Łużnej.

– Bardzo serdecznie dziękuję za aktywność oraz działalność braci pszczelarskiej. Pomimo trudności ze zbiorem miodu cieszę się, że nadal utrzymujecie Państwo swoją aktywną działalność – mówił podczas spotkania Mariusz Tarsa, Wójt Gminy Łużna. Zapewniam, że wsparcie z Urzędu Gminy będzie płynęło cały czas w postaci dofinansowań m.in. na lekarstwa i sadzonki. Zawsze będziemy wspierać, brać pszczelarską. Jestem również otwarty na wszelkie propozycje – dodaje wójt.

Na spotkaniu poruszono temat ważnej inicjatywy dotyczącej planowanego utworzenia targowiska, na którym miejscowi rolnicy oraz pszczelarze będą mieli specjalnie wyznaczone miejsce do prezentacji i sprzedaży swoich produktów rolnych, w tym miodu.

Koło Pszczelarzy Gminy Łużna działające już od 94 lat liczy 45 członków posiadających łącznie 1163 ule.
Dziękujemy za Wasz trud i poświęcenie. Niech święty Ambroży, patron pszczelarzy, otacza Was swoją opieką i błogosławieństwem podczas każdej wizyty w pasiece.


Fot. Michał Mucha