Zobacz również: Bobowa24.pl
20 marca 2024 || Kinga Gruca || W kategorii: Gmina Łużna, Inwestycje
Gmina Łużna zakończyła inwestycję wartą blisko 3 mln zł!
Gmina Łużna zakończyła inwestycję wartą blisko 3 mln zł!

Wczoraj. tj.19 marca w gminie Łużna przeprowadzony został odbiór końcowy zadania realizowanego w ramach kontraktu „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łużna”. Wartość ostateczna inwestycji wyniosła 2,8 mln, z czego 100 tysięcy złotych sfinansowane zostało ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zakończenie projektu ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki naszej gminy.

Wykonawcą zadania była firma Hean Gorlice. Podczas podpisania umowy i odbioru inwestycji obecni byli Piotr Gryboś prezes zarządu i Maciej Kamiński kierownik budowy. Inspektorem nadzoru był Stanisław Tarsa.

Prace, które rozpoczęły się w 2022 roku, swoim zasięgiem objęły całą gminę Łużna. Oświetlono główne ciągi komunikacyjne, w tym drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Na terenie gminy zbudowano cztery odcinki nowego oświetlenia oraz wymieniono ponad 550 opraw oświetleniowych na oprawy LED. Zapewni to nie tylko bezpieczeństwo na drogach, ale również samorząd gminy Łużna spodziewa się oszczędności w wydatkach na energię elektryczną.

O inwestycji pisaliśmy również tutaj: w-gminie-luzna-powstaje-nowoczesna-technologia-led, rozswietlamy-szalowa-kontynuacja-prac-nad-oswietleniem-w-gminie-luzna

Fot. Jakub Gąsior

ODBIÓR PIERWSZEGO ETAPU PRAC, MARZEC 2023: