Zobacz również: Bobowa24.pl
4 marca 2024 || Kinga Gruca || W kategorii: Gmina Łużna, Społeczeństwo
Spotkanie wiejskie! Dialog z mieszkańcami i plany na przyszłość.
Spotkanie wiejskie! Dialog z mieszkańcami i plany na przyszłość.

Kadencja samorządowa 2018 – 2024 dobiega końca. To bardzo dobry czas na podsumowanie i ocenę działań naszych lokalnych władz w tej niełatwej, bo naznaczonej pandemią i wojną u naszych sąsiadów z Ukrainy, kadencji. Jedną z form podsumowań działalności Wójta Gminy Łużna Mariusza Tarsy oraz obecnej Rady Gminy są zebrania wiejskie z mieszkańcami. To najlepsza okazja do bezpośredniego kontaktu z łużniańską społecznością i wymianą poglądów.

W niedzielę tj. 4 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej odbyło się zebranie wiejskie łużniańskiej wspólnoty, której jak się okazało, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas posiedzenia Mariusz Tarsa, Wójt Gminy Łużna przedstawił mieszkańcom prezentację multimedialną obrazująca wyjątkowy rozwój gminy na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Na wydarzeniu nie zabrakło również Jadwigi Wójtowicz, obecnej Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego, która zebrała głos, dziękując za owocną współpracę z samorządem Łużnej oraz przedstawiła swoje plany i zamierzenia na nadchodzącą kadencję. Jadwiga Wójtowicz wyraziła zamiar ubiegania się o reelekcję do Sejmiku z ramienia listy Prawa i Sprawiedliwości (PiS).

Tomasz Ptaszek, Przewodniczący Rady Gminy Łużna, podsumował ostatnią kadencję Rady, akcentując jej pracowitość i osiągnięcia dzięki zgodzie radnych oraz wzajemnemu szacunkowi.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia zamierzeń i planów pracy kandydatów na stanowiska radnych gminnych i powiatowych z poszczególnych okręgów. Mieszkańcy mogli zadawać również pytania o najbardziej problematyczne ich zdaniem kwestie, które należy rozwiązać w najbliższym czasie.

Warte podkreślenia jest to, że zebranie do końca przebiegało w spokojnej i kulturalnej atmosferze, która sprzyjała merytorycznej dyskusji.

Fot. Mateusz Książkiewicz