Zobacz również: Bobowa24.pl
27 marca 2024 || Kinga Gruca || W kategorii: Bezpieczeństwo, Wola Łużańska
Wola Łużańska z dofinansowaniem na nowoczesny wóz strażacki!
Wola Łużańska z dofinansowaniem na nowoczesny wóz strażacki!

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że wśród samorządów, które otrzymają dofinansowanie w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”, znalazła się gmina Łużna, a dokładniej sołectwo Wola Łużańska. Wsparcie finansowe pozwoli na zakup nowoczesnego wozu strażackiego dla druhów z tejże jednostki. Jest to znaczący krok w działaniach mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszej społeczności.

Samorządy z Województwa Małopolskiego otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych wozów strażackich. Wśród jednostek, która otrzyma dofinansowanie, znalazła się gmina Łużna, a dokładnie sołectwo Wola Łużańska.

Koszt jednego pojazdu wynosi około 1,2 mln złotych, z czego dofinansowanie sięga 780 tysięcy (65%). Pozostała kwota to wkład własny samorządu.

-Gmina Łużna zabezpieczyła środki w wysokości 100 000 złotych na zakup samochodu oraz 55 000 złotych z funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia. Do uzbierania powstaje kwota w wysokości około 320 000 złotych. Jako samorząd gminy Łużna poczynimy wszelkie starania, aby pozyskać brakujące środki z innych, możliwych i dostępnych źródeł. Wszystko po to, aby sfinalizować zakup nowego samochodu dla naszych druhów, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w regionie!- mówi Tomasz Ptaszek Przewodniczący Rady Gminy Łużna. 

Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie samorządów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyposażenie jednostki w nowoczesny wóz strażacki. Dzięki niemu możliwe będzie szybsze i bardziej skuteczne dotarcie druhów w miejsce zdarzenia.

Pojazdem jaki trafi do druhów z Woli Łużańskiej będzie samochód ratowniczo- gaśniczy typu GBARt, z napędem 4×4, o zbiorniku wodnym pojemności 2500 litrów.

Cieszymy się, że to właśnie nasza gmina znalazła się wśród jednostek samorządowych, które otrzymają wsparcie finansowe na wóz strażacki. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy samorząd gminy Łużna wspiera naszych druhów ochotników i ubiega się o środki finansowe dla jednostek z naszej gminy.