Zobacz również: Bobowa24.pl
27 czerwca 2024 || Kinga Gruca || W kategorii: Biesna, Gmina Łużna, Inwestycje, Szalowa
Nowa jakość dróg w gminie! Kolejna inwestycja ukończona przedterminowo!
Nowa jakość dróg w gminie! Kolejna inwestycja ukończona przedterminowo!

Mieszkańcy gminy Łużna mogą cieszyć się lepszym dojazdem do swoich domów i terenów rolnych dzięki gruntownej modernizacji sieci dróg, zakończonej przedterminowo przez firmę Godrom. Inwestycja o wartości 600 000 zł, wsparta środkami z programu Polski Ład, znacząco poprawiła infrastrukturę gminy, przynosząc korzyści wszystkim jej mieszkańcom. Już wkrótce rozpoczną się prace nad kolejną siecią dróg, jeszcze bardziej usprawniając i poprawiając komunikację w regionie.

W gminie Łużna zakończono gruntowną modernizację kolejnych sieci dróg. Dzięki tym pracom mieszkańcy zyskali lepszy dojazd do swoich domów i terenów rolnych. Wcześniejszy kiepski stan nawierzchni został poprawiony dzięki środkom pochodzącym z programu Polski Ład, przeznaczonego dla gmin zmagających się z problemami infrastrukturalnymi po okresie PRL. Wartość inwestycji to około 600 000 zł, z czego wkład własny gminy wynosił 18 400 zł.

Modernizacją objęte zostały drogi w sołectwie Biesna. Odnowiono trzy odcinki w przysiółku Wesołów Las, drogę pomiędzy szkołą w Biesnej a Siedliskami oraz odcinek łączący drogę wojewódzką z drogą powiatową w Biesnej.

Planowany czas realizacji zadania obejmował okres 12 miesięcy. Zakończenie prac przewidziane było na 2025 rok. Jednak dzięki sprawnej realizacji firma Godrom zakończyła przedsięwzięcie przedterminowo.

Inwestycja objęła modernizację dróg gminnych o łącznej długości około 1,8 km. Prace polegały na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej, ścinaniu poboczy, oczyszczaniu rowów i umieszczeniu przepustów rurowych w celu poprawy odwodnienia.

O podpisaniu umowy na remont drogi w Biesnej pisaliśmy tutaj: http://Kolejne kilometry dróg w gminie Łużna!

Równolegle trwają prace nad realizacją kontraktu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zrealizowano obecnie jedną drogę Szalowa na Zielińskiego. Natomiast w drugiej połowie roku będzie realizowana droga Łużna Wyszanka!

Jednocześnie w okresie letnim zostanie zrealizowana droga z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będących w dyspozycji Marszałka – droga Łużna Podlesie w kierunku Drożdża!

Realizacja: http://Uzeler Arts – twórcy filmów i fotografii

Szalowa:

Biesna: