Zobacz również: Bobowa24.pl

Środowisko

Łużna robi porządek ze śmieciami. Nowy PSZOK ułatwi odbiór odpadów od mieszkańców! (TV)

Dobiega końca zadanie pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Łużańska” w ramach Osi Priorytetowej 5, Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR, Regionalnego Programu […]

25 października || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Środowisko