Zobacz również: Bobowa24.pl
Biuro Rachunkowe, Ubezpieczenia
5 stycznia 2014 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Kultura, Osiągnięcia
VI edycja Pro Publico Bono – zgłoś swojego kandydata
VI edycja Pro Publico Bono – zgłoś swojego kandydata

Pro Publico Bono to nagroda przyznawana osobom, które mają wybitne zasługi związane z działalnością społeczną i charytatywną powiatu gorlickiego. Mieszkańcy gminy Bobowa podobnie jak innych gmin powiatu gorlickiego mogą zgłaszać kandydatów do tej nagrody w terminie do 31 stycznia 2014 roku.

Pro Publico Bono jest to nagroda ustanowiona w 2009 roku przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Marka Bugno. W tym roku zostanie przyznana już po raz szósty. Wśród dotychczasowych laureatów tego tytuły są: ks. Jerzy Gondek, Jan Spólnik, Stanisław Kozieł, ks. Arkadiusz Barańczuk i Stanisław Nosal.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagrody, oraz zgłaszania kandydatów zawiera Regulamin. Okres składania wniosków został wydłużony do dnia 31 stycznia 2014 roku.   Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, Biuro Rady Powiatu z dopiskiem: „Pro Publico Bono”.

Nadawany tytuł jest wyrazem wdzięczności dla tych osób, które szerzą idee pracy dla dobra publicznego oraz dobra drugiej osoby. Pro publico bono przyznawane jest w następujących dziedzinach: edukacja narodowa, kultura i dziedzictwo narodowe, służba bliźniemu ( ochrona zdrowia i działalność charytatywna ), rozwój regionalny ( działalność na rzecz wspólnoty lokalnej i ochrony środowiska przyrodniczego).  Kapitułę przyznającą tytuł oraz wyróżnienia stanowią: Marek Bugno – przewodniczący oraz członkowie: Mirosław Wędrychowicz, Karol Górski, Karol Tenerowicz, Bogusław Lenard, Zofia Kamińska i Tomasz Płatek.

Statuetka nagrody zaprojektował Zdzisław Tohl.  Zachęcamy do zgłaszania kandydatury osób zasługujących na to wyróżnienie.

źródło/ fot SP

IF