Zobacz również: Bobowa24.pl
17 sierpnia 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Bieśnik, Straż pożarna
Druhowie z OSP Bieśnik świętowali 60 lecie jednostki!
Druhowie z OSP Bieśnik świętowali 60 lecie jednostki!

W bieżącym roku jednostka OSP w Bieśniku obchodzi 60-lecie istnienia oraz swojej działalności. Fakt ten stał się okazją do zorganizowania jubileuszowych obchodów, które odbyły się 20 lipca br, a rozpoczęła je Msza Święta w intencji wszystkich strażaków, żyjących jak i zmarłych, z jednostki odprawiona w Kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Celebrował ją ks. Mieczysław Górski – proboszcz z Szalowej.

Obecnie w skład jednostki OSP Bieśnik wchodzi około 30 druhów z tego kilkunastu jest czynnymi ratownikami posiadającymi odpowiednie szkolenia oraz kursy. Ich działalność jest ważnym elementem życia wsi. Strażacy ochotnicy angażują się w lokalne wydarzenia, uczestniczą aktywnie w życiu religijnym parafii. Na miarę swoich możliwości starają się doposażać oraz zapewnić gotowość bojową, mimo iż nie są jednostką KSRG.

Podczas jubileuszu, jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Medal na sztandarze jednostki przypiął dh Krzysztof Kosiba, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Zaświadczenie do medalu podpisane przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka odebrał dh Wiesław Wojtas, prezes jednostki.

Wspólnie z jednostką świętowali: wicestarosta gorlicki Stanisław Kaszyk, wójt gminy Łużna Mariusz Tarsa, dowódca JRG Gorlice st. kpt. Marcin Barczyk, radny Gminy Łużna Krzysztof Broński, wiceprezes ZOW ZOSP RP w Krakowie Krzysztof Kosiba, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego jak i Gminnego oraz druhowie reprezentujący jednostki OSP z terenu całej gminy Łużna.

Swoje życzenia dla jednostki-jubilatki złożył wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa. Dodatkowo gospodarz gminy przekazał na ręce druhów z Bieśnika czek o wartości 1000zł na działalność jednostki w tym zakup sprzętu. Warto dodać, że jednostka OSP Bieśnik z pomocą pracownika gminy Łużna, który pomógł w złożeniu i skompletowaniu wniosku, otrzymała w ostatnim czasie dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). Dofinansowanie w kwocie około 4000 złotych przeznaczone zostanie na zakup motopompy.

Historia jednostki:

Józef Gwóźdź, Kazimierz Libront oraz Józef Zieliński to nazwiska twórców Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieśniku w maju 1959 roku. Do nich dołączają Adolf Libront, Czesław Sekuła, Stanisław Ciślak, Władysław Malinowski, Stanisław Krok, Józef Kozioł, Stefan Sikora, Piotr Sikora i Ignacy Jerzak. Z zebranych składek od mieszkańców budują drewniane pomieszczenie na sprzęt.  17 maja 1968 r OSP w Bieśniku zostaje zarejestrowana jako stowarzyszenie przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie. Jednostka liczy wtedy 32 członków a na jej wyposażeniu znajduje się: sikawka ręczna, motopompa M-400 P26, węże, hełmy, toporki oraz syrena ręczna. Jak podaje strażacka kronika, druhowie biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym wsi. W 1969 roku na dziesięciolecie działalności OSP Zarząd Kółka Rolniczego w Szalowej przekazuje drewniany budynek na terenie Bieśnika z przeznaczeniem na sklep i świetlicę OSP. Jest on w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia ze sprzętem strażackim zwanym wówczas „Wartownią”. Początkiem lat 70. zakupiony został konny wóz gumowy jako środek transportu sprzętu do miejsca zagrożenia oraz mundury ćwiczebne. Koni do zaprzęgu nieodpłatnie użyczają druh Antoni Zieliński a następnie Stanisław Wiejaczka. Odrodzenie jednostki następuje w 200 roku, druhowie biorą wówczas udział w uroczystościach religijnych m.in. Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, festynach szkolnych. Zostaje wybrany nowy zarząd Prezesem zostaje Adam Szura a naczelnikiem Stanisław Sikora. W 2001 roku staraniem nowego zarządu straż dostaje samochód pożarniczy ŻUK GLM8. Wartownia zostaje wyremontowana obita blachą i zaadoptowana na garaż. Z ważnych momentów bieśnickiej straży należy wymienić datę 3 maja 2006 roku, kiedy to został poświęcony i nadany Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieśniku. Rok później jednostka wymieniła starego ŻUKa na średni samochód gaśniczy marki Mercedes, którego ostatecznie miejsce zajmuje MAGIRUS 170. W skład jednostki wchodzi około 30 druhów ochotników. Prezesem jednostki jest dh Wiesław Wojtas, zaś naczelnikiem dh Stanisław Sikora.

źródło: strona internetowa OSP Bieśnik / własne
fot. J.Kieroński