Zobacz również: Bobowa24.pl
Auto marzeń, stacja moya Nowy Sącz
19 października 2020 || Bartłomiej Serafin || W kategorii: Gmina Łużna, Kultura
Gmina Łużna już zaczytana. Ciekawy projekt czytelniczy dobiega końca!
Gmina Łużna już zaczytana. Ciekawy projekt czytelniczy dobiega końca!

W Gminnym Ośrodku  Kultury w Łużnej właśnie dobiega końca realizacja  projektu pod nazwą „Letnia czytelnia plenerowa – zaczytana Gmina Łużna”. Był on adresowany do społeczności Gminy Łużna oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, a także do odwiedzających gminę turystów.

Celem prowadzonych działań była  popularyzacja czytelnictwa oraz poznanie lokalnej historii.  Realizując zadanie zorganizowano  cykl spotkań plenerowych z książką w roli głównej. W okresie od 6 lipca do 30 września 2020 roku przeprowadzono cykl  warsztatów plastyczno – literackich dla dzieci i młodzieży oraz cykl  warsztatów literackich dla Seniorów.  Spotkania organizowała i poprowadziła Bronisława Siuta – bibliotekarka, pasjonatka i animatorka  czytelnictwa. Tematyką spotkań były wydarzenia, które rozegrały się w 1915 r. w Gminie Łużna, oraz ich wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ponadto zorganizowano dwa spotkania autorskie z literatem Bogusławem Michalcem oraz Edwardem Mazurem – historykiem posiadającymi wiedzę na temat bogatej historii Gminy Łużna ze szczególnym uwzględnieniem bitwy w wzgórze Pustki  podczas I Wojny Światowej.

Od dnia 1 lipca przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej został umieszczony regał służący do tzw. bookcrosingu, czyli pozostawiania na ogólnodostępnym regale książek, a następnie swobodnemu ich wypożyczaniu tak, aby każdy  mógł je przeczytać i dalej puścić w obieg. W ten sposób powstała swoista biblioteka funkcjonująca bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych. Książki zalegające dotychczas na strychach czy domowych półkach otrzymały drugie życie i będą służyły kolejnym miłośnikom czytelnictwa. W ramach realizacji zadania wykonany został  także folder okolicznościowy opisujące przeprowadzone działania projektowe.

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu: Mariuszowi Tarsie – Wójtowi Gminy Łużna, pracownikom łużańskiego Ośrodka Kultury, pracownikom Urzędu Gminy w Łużnej – Annie Górskiej i Paulinie Karp, Ewie Król – dyr. Niepublicznego Przedszkola „Tuptuś” w Łużnej oraz Klubowi Seniora w Łużnej z jego koordynatorką Agnieszką Szymczyk.

– Szczególne podziękowania pragniemy skierować na ręce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dariusz Jaworskiego – dyrektora Instytutu Książki w Krakowie za otrzymane dofinansowanie, bez którego realizacja zadania byłaby niemożliwa – mówi Henryk Waląg, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. – Jednak najserdeczniej dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć. Mamy nadzieję, że w przyczynią się one do pogłębiania pasji czytelniczych oraz poznawania historii swojej Małej Ojczyzny.

mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

fot. GOK Łużna

Warsztaty literacko-plastyczne