Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
19 maja 2022 || Iwona Niepsuj || W kategorii: Gmina Łużna, Komunikaty
Gmina Łużna sporządza miejscowy plan zagospodarowania! Sprawdź przeznaczenie swoich nieruchomości.
Gmina Łużna sporządza miejscowy plan zagospodarowania! Sprawdź przeznaczenie swoich nieruchomości.

Jeśli posiadasz nieruchomości na terenie miejscowości Łużna, Mszanka lub Wola Łużańska powinieneś się zainteresować Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łużna. Gmina przystąpiła właśnie do jego sporządzenie, tym samym mieszkańcy do 8 czerwca br. mogą składać wnioski o zmiany w planie oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Gmina Łużna rozpoczęła procedurę związaną z realizacją sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka  i Wola Łużańska, w związku z tym informujemy o podjętych już działaniach:
–  25 marca 2022 r. Rada Gminy Łużna podjęła uchwałę nr LI/404/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska
– 26 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac na „sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska”.

Od dnia dzisiejszego zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: kwasnikl@luzna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

OGŁOSZENIE I OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Łużna https://bip.malopolska.pl/ugluzna,m,412778,2022.html

Ponadto w załączniku graficznym przedstawiono instrukcję dotyczącą możliwości porównania obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego dalej MPZP z nowym obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna zwanym dalej STUDIUM uzyskując informacje o zagospodarowaniu terenu.

Link do systemu GISON obsługującego System Informacji Przestrzennej Gminy Łużna: https://sip.gison.pl/luzna

 

Obraz1