Zobacz również: Bobowa24.pl
31 stycznia 2024 || Kinga Gruca || W kategorii: Gmina Łużna, Inwestycje
Początek dobrej współpracy gminy Łużna z gminą Grybów w obszarze gospodarki wodno- kanalizacyjnej.
Początek dobrej współpracy gminy Łużna z gminą Grybów w obszarze gospodarki wodno- kanalizacyjnej.

W dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2024 roku w Urzędzie Gminy w Łużnej odbyło się kolejne ważne spotkanie dla mieszkańców. Podpisana została umowa na odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Stróżach (gmina Grybów). Długotrwałe rozmowy i chęć współpracy samorządów spowodowały, że mieszkańcy Szalowej mogą cieszyć się z pierwszych kilometrów przyłączenia sieci kanalizacyjnej.

Umowę podpisali: Kierownik Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej Jan Gruca oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łużnej Paweł Czerwień w obecności Wójta Gminy Grybów, Jacka Migacza oraz Wójta Gminy Łużna Mariusza Tarsy. Kontrasygnaty złożyły również główna księgowa zakładu ZGK Małgorzata Wielgus oraz Beata Górska kierownik ZWiK.

Mieszkańcy Szalowej mogą już bez przeszkód dokonywać przyłączeń swoich budynków do sieci kanalizacyjnej, które zostało wykonane w miejscowości Polna. W najbliższym czasie planowane jest również podłączenie budynków użyteczności publicznej w centrum Szalowej. Każdy nowy użytkownik sieci kanalizacyjnej, po podpisaniu umowy na odbiór ścieków, otrzyma od zakładu komunalnego kompletną informację dotyczącą kosztów i zasad korzystania z sieci.

-Niedawno informowaliśmy Państwa o zakończonej inwestycji budowy kanalizacji liniowej w centrum Szalowej. Bardzo szybko i sprawnie przeprowadzono budowę sieci kanalizacyjnej i tym samym umożliwiono ok. 70 budynkom możliwość podłączenia się i korzystania z tej nowoczesnej infrastruktury- informuje Wójt Gminy Łużna, Mariusz Tarsa.

Tym samym rozpoczęła się dobra współpraca samorządów obu gmin, która, miejmy nadzieję będzie rozwijała się pomyślnie w następnych latach.

Taryfy określające wysokość opłaty dla odbiorców indywidualnych są określone przez ZGK w Łużnej z instytucją Wód Polskich. Wszelkie informacje dostępne są również na stronie Urzędu Gminy oraz w siedzibie urzędu i ZGK.

Fot. Mateusz Książkiewicz