Zobacz również: Bobowa24.pl

Informacje

Kontrola państwa nad lasami prywatnymi

Blisko 18% lasów w powiecie stanowią lasy nie należące do skarbu państwa  i zajmują one powierzchnię  7,3 tys. ha. Pomimo, że lasy są prywatne właściciele nie mogą jednak zupełnie samodzielnie gospodarować ich zasobami.

4 marca || Łukasz Augustyn || W kategorii: Informacje, Powiat