Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Biuro Rachunkowe, Ubezpieczenia

Środowisko

Łużna robi porządek ze śmieciami. Nowy PSZOK ułatwi odbiór odpadów od mieszkańców! (TV)

Dobiega końca zadanie pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Łużańska” w ramach Osi Priorytetowej 5, Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR, Regionalnego Programu […]

25 października || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Środowisko