Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
18 czerwca 2014 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Religia, Szalowa, Uroczystości
Tajemnica Trójcy Świętej – odpust w Szalowej
Tajemnica Trójcy Świętej – odpust w Szalowej

Niedziela, 15 czerwca była dla parafii pw. Michała Archanioła w Szalowej dniem wyjątkowym bowiem obchodzono odpust ku czci Trójcy Przenajświętszej. Piękną homilię wygłosił ks. dr hab. profesor Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Suma odpustowa została odprawiona równo o godzinie 11. Koncelebrowało ją trzech księży: ks. Mieczysław Górski – proboszcz Szalowej, ks. Stanisław Tobiasz – rezydent oraz ks. prof. Michał Drożdż. Obecni byli także księża z okolicznych parafii m.in. ks. Jacek Mikulski (Mszanka), ks. Bolesław Bawiec (Zagórzany),  ks. Krzysztof Jarmuła (Staszkówka), ks. Piotr Fiksak (Kwiatonowice), ks. Józef Zabrzeński (Łużna). Nie zabrakło także naszego katechety ks. Piotra Barczyka oraz ks. Michał Dziedzica, rezydenta.

Na zakończenie Mszy Świętej odbyła się procesja wokół kościoła, podczas której licznie zebrani chłopcy dzwonili dzwonkami natomiast dziewczynki sypały kwiatki. Coraz chętniej niesione są także feretrony przez kobiety oraz dziewczęta w strojach regionalnych.

– Główna myśl która przyświecała dzisiejszej homilii oraz przede wszystkim w czasie modlitwy, kiedy na nowo odkrywamy w liturgii Mszy Świętej ogromne bogactwo myśli uwielbiające Boga w Trójcy Świętej Jedynego – mówi ks. prof. Michał Drożdż. Nasze chrześcijańskie nastawienie jest ukierunkowane na Boga obecnego w Jezusie Chrystusie ale jak słyszeliśmy w dzisiejszej prefacji wszystko co mówimy o Jezusie, o Duchu Świętym równocześnie mówimy o Bogu Ojcu.
Często zasłaniamy się myśląc o Trójcy Świętej, że mamy do czynienia z tajemnicą, której sięgnąć nie można. Oczywiście zrozumieć jej nie można, bo jest to tajemnica wiary ale to co Bóg chciał nam objawić i to co nam objawił na tyle na ile jest nam potrzebne do życia ludzkiego żeby odkrywać jego sens. Na tyle również ile jest nam potrzebne do zbawienia, które jest celem ludzkiego życia. Zatem możemy odrywać to że Bóg jest miłością, jak mówi Księga Powtórzonego Prawa Bóg jest litościwy, pełen miłości. A św. Paweł w dzisiejszej liturgii potwierdza to i dodaje, że jest Bogiem pokoju. Myślę, że to dzisiejsze święto odkrywa nam to co jest naprawdę ważne, żebyśmy Boga postrzegali jako tego na którego obraz jesteśmy stworzeni. Boga, który jest miłością nie tylko Boga, który jest sędzią, który czyha tylko na nasze słabości, który chce nas przyłapać na grzechu, ale Boga który jest otwarty, przebaczając i miłosierny. To co nazywamy Bożą sprawiedliwością jest miłosierdziem.
Podziwiam obecnego proboszcza Szalowej, księdza Mieczysław, który zainspirował tak wiele prac przywracających piękno świątyni oraz jej otoczenia. Co przy wsparciu wszystkich parafian, którzy jak słyszałem chętnie włączają się w życie kościoła będzie miało wspaniałe efekty. Jest to znak, że wszyscy troszczą się o dom-kościół, który jednoczy nas nie tylko w niedziele.