Zobacz również: Bobowa24.pl
11 lipca 2014 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Biesna, Inwestycje, Straż pożarna
Promesa na budowę remizy w Biesnej w rękach wójta!
Promesa na budowę remizy w Biesnej w rękach wójta!

Wójt Kazimierz Krok wraz z prezesem OSP Biesna Stanisławem Bara odebrali 9 lipca umowę dotacji Małopolskie Remizy na budowę budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem jego części na potrzeby jednostki OSP w Biesnej. Środki jakie udało się pozyskać od Zarządu Województwa Małopolskiego to prawie 40tysięcy złotych.

Program Małopolskie Remizy jest realizowany przez Województwo Małopolskie od 2009 roku. Do roku obecnego rozdano ponad 21 milionów złotych na 605 wniosków dotyczących małopolskich remiz. Podczas tegorocznej edycji gminy powiatu gorlickiego otrzymały 189 458 złotych, a są wśród nich Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna oraz Ropa. Wręczenia umów dokonał w sali ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Środki, które trafiły do gminy Łużna trafią docelowo do Biesnej, bowiem w miejscowości powstaje nowoczesny budynek wielofunkcyjny w którym pomieszczenia znajdą również druhowie OSP Biesna. Już za kilka dni na teren budowy wkroczy wykonawca, którym jest gorlicka firma Hażbud wyłoniona w ramach ogłoszonego niedawno przetargu na realizację zadania pn. Budowa Remizy OSP oraz Domu Ludowego w Biesnej. Wartość kontraktu to prawie 212 tysięcy złotych.

Wnioski o na realizację prac można było składać do 13 lutego 2014 roku. Jako kryterium w ocenie zgłoszenia brano pod uwagę aktywność OSP w 2012 i 2013 roku, wartość wskaźnika G czyli wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, funkcjonowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w jednostce OSP oraz skorzystanie przez Beneficjenta ze środków WFOŚIGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w Krakowie.

Wśród zebranych w Miasteczku Galicyjskim gości można było zobaczyć m.in. wymienionych już wcześniej przedstawicieli Gminy Łużna, Stanisława Siedlarza przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej, dh Krzysztofa Kosibę prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, starostę gorlickiego Mirosława Wędrychowicza, wójta gminy Łużna Kazimierza Kroka, Stanisława Bara prezesa OSP Biesna, wójta gminy Gorlice Ryszarda Guzika.

 

fot. Mateusz Książkiewicz