Zobacz również: Bobowa24.pl
Praca dla cieśli, budowlańców w Niemczech, Stawki w euro
10 kwietnia 2015 || Paulina Wilczyńska || W kategorii: Edukacja, Łużna
Łużna sercem powiatowych zmagań uczniów (TV)
Łużna sercem powiatowych zmagań uczniów (TV)

Pod koniec marca w Zespole Szkół w Łużnej odbyły się dwa konkursy powiatowe: recytatorski oraz wiedzy historycznej, dotyczące wydarzeń historycznych sprzed 100 lat. Mowa o setnej rocznicy Bitwy pod Gorlicami.
Uczestników wraz  z opiekunami zebranymi w sali gimnastycznej powitała dyrektor placówki Monika Skrobot następującymi słowami: – Odwaga i patriotyzm naszych przodków skłania nas do szczególnej refleksji nad rolą Ojczyzny w życiu młodego pokolenia XXI wieku. „Rozwinąć skrzydła pamiętając o przeszłości” to motto przedsięwzięcia zaproponowanego przez naszą szkołę związku z obchodami setnej rocznicy Bitwy pod Gorlicami. To dla nas mieszkańców powiatu gorlickiego szczególne wydarzenie historyczne.

W ramach przedsięwzięcia dla uczniów z terenu powiatu gorlickiego Zespół Szkół w Łużnej zaproponował konkursy: konkurs plastyczny i fotograficzny dla szkół podstawowych oraz konkurs wiedzy historycznej, recytatorski i fotograficzny dla gimnazjów. Organizatorów może cieszyć fakt, że rywalizacja cieszyła się dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samych uczniów. W szranki stanęło 26 szkół podstawowych oraz 24 gimnazja.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął: Jerzy Miller – wojewoda małopolski oraz Marek Sowa – marszałek województwa małopolskiego. Organizacyjnie wsparło inicjatywę Ministerstwo Obrony Narodowej.

W czasie kiedy komisje konkursowe ustalały werdykty uczestników przewieziono autokarem na wzgórze Pustki gdzie mogli zapoznać się z historią bitwy oraz odwiedzić odbudowaną niedawno gontynę.

Jury przedstawiło następujące wyniki konkursu wiedzy historycznej:
I miejsce
: Kamil Giera – Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Patrzyka w Lipinkach
II miejsce: Jan Niemiec – Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy
III miejsce:   Konstanty Kubicki – Gimnazjum w Uściu Gorlickim

 

konkursu recytatorskiego:
I miejsce
: Karolina Gazda – Zespół Szkół nr 1 w Bieczu
II miejsce: Natalia Gierut – Zespół Szkół w Klęczanach
III miejsce: Bartosz Więcek – Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy

„Przede wszystkim pragnę pochwalić wszystkich organizatorów, przygotowania były tutaj przeprowadzone fantastycznie – powiedział naszemu portalowi Jerzy Wałęga członek komisji konkursowej, na co dzień wójt gminy Moszczenica. Świetna praca Pani Dyrektor Moniki Skrobot oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pytań, koordynatora całego konkursu, Pani Żmijowskiej – niskie ukłony dla nich. Pytania były trudne, oceniam to także jako historyk. Pierwsza cześć testowa 40 pytań, test w prawdzie jednokrotnego wyboru, ale sprawił on uczniom wiele problemów, aczkolwiek gimnazjaliści pokazali wysoki swój fach, najlepszy otrzymał 35pkt na 40 możliwych. To pokazuje, że poziom przygotowania uczniów, którzy przyjechali tutaj do Łużnej był bardzo wysoki. Konkurs był na pewno ciekawym pomysłem tym bardziej, że z racji położenia to tutaj należałoby takie postępowania konkursowe przeprowadzać, tam gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie mamy np. słynny Cmentarz Pustki.”

Zapraszamy do obejrzenia relacji oraz wywiadów z części historycznej jak i recytatorskiej.