Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
22 lutego 2013 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Edukacja, Osiągnięcia
Ogólnopolskie osiągnięcia Bieśnika w aktorskim towarzystwie
Ogólnopolskie osiągnięcia Bieśnika w aktorskim towarzystwie

Lekko ponad miesiąc temu, w dzień Babci i Dziadka uczeń Szkoły Podstawowej w Bieśniku wraz ze swoim opiekunem wziął udział w uroczystej Gali wręczenia nagród w konkursie plastycznym pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” którego patronami honorowymi byli aktorzy Michał Olszański i Magda Umer.

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dla uczczenia wszystkich Babć i Dziadków zorganizowały szóstą edycję programu Kwiaty dla Babci i Dziadka. Program obejmował konkurs plastyczny, skierowany do uczniów szkół z całej Polski oraz warsztaty plastyczne dla jego laureatów. Finałem Programu była uroczysta Gala „Kwiaty dla Babci i Dziadka” z udziałem aktorów, która odbyła się 21 stycznia 2013 roku w Urzędzie Dzielnicy Bielany.
Na uroczystość tą zostali zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami. Wśród nich znalazł się Szymon Ciślak, uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Bieśniku wraz z nauczycielką plastyki Lucyną
Jamer-Książkiewicz. Bukiet kwiatów namalowany przez Szymona zyskał uznanie w oczach jury, które przyznało pracy II miejsce, a wysiłek chłopca nagrodziło laptopem i drukarką firmy Samsung. Wyjazd do stolicy był możliwy dzięki życzliwości wójta gminy Łużna Kazimierza Kroka, który zasponsorował przejazd zaproszonym. Należy wspomnieć, iż zwycięstwo Szymona jest sporym osiągnięciem. Jego praca została wybrana spośród nadesłanych z całej Polski 1275 rysunków. W poprzednich edycjach konkursu plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” byli już laureaci ze Szkoły
Podstawowej w Bieśniku i Zespołu Szkół w Szalowej. W tym roku dołączył do tego grona Szymon Ciślak.

Uroczystość otworzył burmistrz Dzielnicy Rafał Miastowski; obecny był również wiceburmistrz Grzegorz Pietruczuk oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy. W gali uczestniczyli dziadkowie, wnuczęta oraz Honorowe Babcie i Dziadkowie Programu z poprzednich lat; Teresa Lipowska, Janusz Tylman, Halina Rowicka i Krzysztof Kalczyński. Uroczystość poprowadzili Anna Popek i Conrado Moreno.

Tegoroczną edycję programu swym autorytetem wsparli i zaszczytne miano Honorowej Babci i Honorowego Dziadka uzyskali Magda Umer i Michał Olszański. Podczas uroczystości musieli „udowodnić”, że zasługują na ten tytuł i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących wnuków. Swoich dziadków wspominała Anna Popek, która w tym roku objęła funkcję Honorowego Ambasadora Projektu.

Galę uświetnił rozgrzewający, porywający do śpiewu i tańca fantastyczny występ zespół Megitza z niezwykle charyzmatyczną wokalistką rodem z Zakopanego Małgorzatą Babiarz. Laureaci wzięli udział w warsztatach plastyczno-florystycznych, które poprowadziła Karolina Ładyżyńska. Finaliści konkursu mieli możliwość zapoznać się z rozmaitymi technikami zdobniczymi, a także okazję praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego ozdabiania prezentów. Warsztaty były okazją do kreatywnej zabawy, rozwoju zmysłu plastycznego oraz nabycia nowych umiejętności. Zaproszeni na Galę mogli podziwiać prace laureatów na specjalnej wystawie.

Zwycięzcy oraz nauczycielce serdecznie gratulujemy!

***

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000103990), działającą na rzecz oświaty i kultury polskiej. Swoją aktywność opiera na pracy szerokiego grona przyjaciół i wolontariuszy oraz na wsparciu finansowym osób fizycznych. Powstało 28 lat temu. Działania organizacji są wspierane przez Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole. W ramach  Stowarzyszenia działa Klub Przodujących Szkół, do którego należy 214 szkół z całej Polski, wyróżniających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej w swoich regionach i spełniających określone regulaminem wymagania. Najważniejsze programy cykliczne realizowane przez Stowarzyszenie to: Ogólnopolskie i Regionalne Sesje Pedagogiczne dla nauczycieli szkół klubowych, Książka dla bibliotek szkolnych, Letnia szkoła dla ciekawskich dla gimnazjów i szkół średnich, Tradycje i obrzędy polskie oraz Rozwój i promocja uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, na który składają się: konkursy plastyczne, plener plastyczny, warsztaty artystyczne, gala laureatów, wystawy prac.