Zobacz również: Bobowa24.pl
Biuro Rachunkowe, Ubezpieczenia
20 lipca 2015 || Bartłomiej Serafin || W kategorii: Konkurs
Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”
Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa będące Instytucją Pośredniczącą dla I i II Priorytetu SPPW w dniu 15.07.2015r. ogłosiło Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”. Prace można zgłaszać do 14 sierpnia 2015 r.

Tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji.

Celem Konkursu jest:

– przedstawienie efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
– promowanie projektów realizowanych w ramach SPPW;
– zwiększenie zainteresowania tematyką SPPW oraz jego wpływem na rozwój obszarów, które dofinansuje;
– zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu realizowanych projektów;
– kształtowanie pozytywnego wizerunku SPPW, w tym upowszechnienie informacji o SPPW poprzez popularyzację prac konkursowych (tj. zamieszczenie fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na stronach internetowych, profilach zamieszczonych na portalach społecznościowych, prezentowanie fotografii na wystawach w kraju i poza jego obszarem oraz wykorzystanie w filmach promocyjnych).

Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, posiadających stałe miejsce zamieszkania w Polsce, pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Prace konkursowe powinny spełniać następujące kryteria:
– w sposób interesujący, oryginalny i pomysłowy przedstawiać projekty zrealizowane lub realizowane w ramach I i II Priorytetu SPPW;
– uwzględniać pozytywny przekaz tematu;
– uwzględniać wymagania techniczne, tj. powinny być przesłane w wersji cyfrowej – format JPG/TIF o wymiarze dłuższego boku maksymalnie 1000 pikseli.

Konkurs jest realizowanych w ramach trzech odrębnych kategorii tematycznych, tj.:
– Rozwój regionalny,
– Środowisko,
– Infrastruktura i bezpieczeństwo.

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie oraz które zostały wykonane najwcześniej w dniu ogłoszenia Konkursu.

Nagrody

W ramach każdej kategorii tematycznej każde miejsce może być przyznane tylko jednej pracy.
– Za zajęcie I miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł brutto.
– Za zajęcia II miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł brutto.
– Za zajęcia III miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto.

Wartość nagrody zostanie wypłacona po pomniejszeniu o należny podatek, który zostanie odprowadzony przez Organizatora Konkursu.

Prace do konkursu można zgłaszać w terminie do 14 sierpnia 2015 r.

Zgłoszenia na Konkurs dokonuje się poprzez przesłanie prac konkursowych zgodnych z tematyką Konkursu w wersji cyfrowej – format JPG/TIF, wymiary: dłuższy bok maksymalnie 1000 pikselina adres poczty e-mail: konkurs.fotograficzny.sppw@cppc.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs fotograficzny SPPW” lub poprzez dostarczenie w postaci płyty CD/DVD pocztą, przesyłką kurierską bądź osobiście do:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Departament Programów Europejskich
Wydział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2
01-150 Warszawa, ul. Syreny 23
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny SPPW”


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 10 września 2015 r.

Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie internetowej http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/   oraz na portaluwww.facebook.com/sppw.fotokonkurs

W powiecie gorlickim Swiss Contribution obejmował dwa projekty – zobacz tutaj