Zobacz również: Bobowa24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
19 maja 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Edukacja, Łużna
Jak zainteresować uczniów dziedzictwem europejskim na przykładzie Pustek? Lekcje pokazowe w Łużnej (TV)
Jak zainteresować uczniów dziedzictwem europejskim na przykładzie Pustek? Lekcje pokazowe w Łużnej (TV)

We środę, 15 maja br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łużnej odbyły się lekcje pokazowe historii poświęcone dziedzictwu europejskiemu. Tematem zajęć dla klas szóstych i siódmych było: „Moje, Twoje, Nasze Europejskie Dziedzictwo” oraz „W życiu rozdzieleni – śmiercią połączeni – o tym, czego uczy nas historia na przykładzie cmentarza wojennego nr 123 w Łużnej-Pustkach”.

Lekcje pokazowe w Łużnej poprowadziły: Katarzyna Zarzycka oraz Barbara Łepkowska z Fundacji Plenerownia. Zajęciom z zakresu dziedzictwa europejskiego przyglądali się zaproszeni goście oraz nauczyciele historii z terenu gminy Łużna. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością Joanna Florkiewicz Kamieniarczyk – dyrektor Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wraz z zastępcą Marcinem Przewoźniakiem, Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa, przewodniczący Rady Gminy Łużna Tomasz Ptaszek, Marian Skowron – dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz Henryk Waląg – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.

Gości w progach Szkoły Podstawowej nr 1 powitała Monika Skrobot dyrektor placówki. Głos zabrał także wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa: – Edukacja, zwłaszcza ta historyczna jest mi szczególnie bliska. Realizacja zajęć z dzisiejszą tematyką jest niezwykle ważna. Dzięki nim Ci młodzi ludzie, uczniowie, stają się ambasadorami naszego dziedzictwa, naszej historii.

Przeprowadzone lekcje historii powiązane były z podstawą programową w zakresie przedmiotów takich jak wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski.

Przygotowane przez nas scenariusze zwracają uwagę na ideę Znaku i wartości jakie promuje, zagadnienie dziedzictwa europejskiego oraz fenomen cmentarza, który jest przykładem ekumenizmu – z jednakowym szacunkiem pochowano na nim poległych z obu stron frontu, reprezentujących różne narodowości i wyznania – tłumaczą prowadzący lekcje pracownicy Fundacji Plenerownia. – Scenariuszom towarzyszą karty pracy oraz Przewodnik multimedialny, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące cmentarza. Zaproponowany przez nas przebieg zajęć może stanowić dla Państwa inspirację do przeprowadzenia lekcji według własnego pomysłu, można go twórczo przekształcać, zrealizować w części lub w całości – w zależności od wiedzy i zaangażowania uczestników. Staraliśmy się sformułować dwa tematy, które wychodząc od jednego obiektu przekazywałyby różne wiadomości i na co innego kładły nacisk, pozwalając uczniom na samodzielną, kreatywną pracę i rozważania.

– Pomysł tych lekcji zrodził się już na etapie aplikowania Cmentarza Wojennego nr 123 w Łużnej do Znaku Dziedzictwa Europejskiego – mówi Joanna Florkiewicz Kamieniarczyk – dyrektor Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. – Wypełniając wniosek do Brukseli zobowiązani byliśmy program działań, a jednym z punktów jest promocja idei Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Wtedy to, w 2015 wymyśliliśmy aby jednym z elementów promocyjnych były lekcje historii, według specjalnie opracowanego scenariusza podkreślającego znaczenie dziedzictwa Europejskiego. 

Plan zajęć poświęconych Dziedzictwu Europejskiemu z uwzględnieniem Znaku Dziedzictwa Europejskiego oraz samego Cmentarza Wojennego nr 123 w Łużnej przygotowała Fundacja Plenerownia na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wizyta gości zakończyło zwiedzenia izby pamięci działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej.

Materiał filmowy:

fot. M.Książkiewicz