Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
17 listopada 2023 || Kinga Gruca || W kategorii: Bieśnik, Inwestycje
W Bieśniku powstała droga gminna z dofinansowaniem Lasów Państwowych.
W Bieśniku powstała droga gminna z dofinansowaniem Lasów Państwowych.

Dziś tj. 17 listopada br. odbyła się wizytacja dróg w gminach powiatu gorlickiego, w której udział wziął m.in. sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska- Edward Siarka. Jednym z odwiedzonych miejsc był Bieśnik (gmina Łużna), gdzie powstała bardzo ważna dla mieszkańców droga.

Droga Bieśnik las Sikorówka

Droga w Bieśniku to miejsce, umożliwiające dojazd do tzw. „kopalni”, skąd gazownictwo wydobywa gaz ziemny, a nadleśnictwo prowadzi swoją gospodarkę drewnem. Dofinansowanie drogi było możliwe dzięki Funduszowi Leśnemu Lasów Państwowych w wysokości 150 tysięcy złotych, co daje 50 % ogólnych kosztów.

-Instytucja ta przekazała kwotę 150 tysięcy złotych, dzięki czemu mogliśmy zamknąć cały odcinek tej bardzo ważnej dla instytucji i mieszkańców drogi. Pozostałe środki pochodziły z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz ze środków własnych gminy Łużna– mówi Mariusz Tarsa, Wójt Gminy Łużna.

Droga, która będzie służyć mieszkańcom

Dzięki wsparciu ze środków Lasów Państwowych oraz funduszowi Polski Ład udało się zmodernizować drogę w Bieśniku w całej długości. Będzie ona z powodzeniem służyć mieszkańcom, turystom, którzy cenią sobie kontakt z naturą i lasem, ale także Nadleśnictwu Gorlice i przedsiębiorcom, którzy prowadzą gospodarkę leśną- dodaje wójt gminy.

Jakie czynności wykonano?

Na drodze została wykonana stabilizacja podbudowy z wykorzystaniem mieszanki kruszyw i cementu. Nawierzchnia asfaltowa to stosowana już przez gminę Łużna masa SMA Jena 16 (Jednowarstwowa Nawierzchnia Asfaltowa), która sprawdziła się na drogach gminnych, w najtrudniejszych warunkach. Wykorzystanie mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o uziarnieniu do 16 mm pozwala uzyskać nie tylko warstwę o dużej trwałości, zwiększonej nośności, ale także odporną na koleinowanie.

W dzisiejszej wizytacji dróg w gminach powiatu gorlickiego wzięli udział: sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska- Edward Siarka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice –Józef Legutko wraz z pracownikami, Wójt Gminy Łużna- Mariusz Tarsa oraz gościnnie Wójt Gminy Gorlice- Jan Przybylski.

fot. M. Książkiewicz