Zobacz również: Bobowa24.pl
12 stycznia 2020
Pierwszy Klub Senior+ w Gminie Łużna otwarty!
Pierwszy Klub Senior+ w Gminie Łużna otwarty!

W dniu 6 stycznia 2020 roku, dokonano uroczystego otwarcia Gminnego Klubu Seniora, dofinansowanego w ramach środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Senior +.

– Dziękuję za wspólne otwarcie klubu Pani Poseł Barbarze Bartuś, Pani Radnej Jadwidze Wójtowicz, Panu Staroście Stanisławowi Kaszykowi oraz przewodniczącemu Rady Gminy Panu Tomaszowi Ptaszkowi – mówił Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa. – Dziękuję Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Kuboniowi za poświęcenie pomieszczeń i błogosławieństwo uczestników. Liczę, że ta nowa placówka na terenie naszej gminy będzie miejscem wielu inicjatyw społecznych Seniorów i będzie tętniła życiem.

Słowa podziękowania od gospodarza Gminy Łużna trafiły także na ręce Przemysława Wszołka zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za koordynację działalności Klubu oraz Anny Górskiej, pracownicy Urzędu Gminy Łużna za opracowanie bardzo wysoko ocenionego wniosku o wsparcie gminy w ramach programu Senior+. Szczegółowych informacji o funkcjonowaniu Klubu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jak udało się dowiedzieć naszemu portalowi klub seniorów w Łużnej nie będzie jedyny. W połowie roku swoją działalność związaną z aktywizacją osób starszych rozpocznie na terenie miejscowości Biesna Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska, które pozyskało na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym samym powstały Dom Ludowy w Biesnej będzie tętnił życiem.

fot. M.Książkiewicz