Zobacz również: Bobowa24.pl
19 grudnia 2013 || Paulina Wilczyńska || W kategorii: Pożar, Społeczeństwo
Ćwiczenia taktyczno – bojowe OSP Łużna
Ćwiczenia taktyczno – bojowe OSP Łużna

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Łużnej odbywają co roku ćwiczenia taktyczno – bojowe. Zadaniem strażaków ochotników była w tym roku akcja ratowniczo-gaśnicza pozorowanego pożaru Domu Ludowego w Woli Łużańskiej.

– Celem ćwiczeń było ugaszenie budynku jak i również wydobycie z niego osób poszkodowanych. Chodziło nam o to by współpraca pomiędzy jednostkami OSP przy działaniach ratowniczo – gaśniczych mam tu na myśli użycie sprzętu do wyciągania osób poszkodowanych, wyciąganie oraz zabezpieczenie osób poszkodowanych i ich wydobycie z kotłowni. Wszystkie działania realizowano przy użyciu sprzętu dróg oddechowych i zasad BHP – mówi Józef Bogusz Komendant Gminny OSP w Łużnej.

Miejscem w którym spotkały się 30 listopada br. wszystkie drużyny strażackie był plac przy stacji kolejowej w Woli Łużańskiej. Podczas zbiórki rozpoczynającej ćwiczenia omówiono ich przebieg oraz przydział zadań poszczególnym jednostkom. Następnie przystąpiono do akcji ratowniczo – gaśniczej.  Aby zróżnicować zadania oraz sprawdzić kondycje strażaków scenariusz ćwiczeń obejmował jednocześnie: gaszenie i zabezpieczanie budynku, ratowanie znajdującej w nim osoby, ochronę sąsiadujących budynków oraz wydzielenie pasa ruchu w obszarze prowadzonych działań. Druhowie udzielali także pomocy poszkodowanemu kierowcy w wypadku drogowym. Po ćwiczeniach nastąpiło ich dokładne omówienie przez dowódców.

– Ćwiczenia pokazały drobne mankamenty, których zawodowiec mógłby się dopatrzeć. Ale jak wiadomo ćwiczenia są po to by te mankamenty, usunąć i przy okazji kolejnych sprawdzianów już się nie pojawiały. Ważne aby była współpraca pomiędzy jednostkami OSP i to jest najważniejsze. Chciałbym podziękować Strażakom za chęć i udział w sobotnich zajęciach, gdzie poświęcają swój wolny czas – dopowiada Józef Bogusz Komendant Gminny OSP w Łużnej.

Całość działań została pozytywnie oceniona przez obserwatora ćwiczeń z Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, kapitana Piotra Ostrowskiego: – Chciałbym pochwalić władzę gminy, bo tak się zdarzyło, że praktycznie co rok albo co drugi jestem na tych manewrach. Zauważyłem, że ze względu na BHP i wyszkolenie wszystkich druhów jest widoczna poprawa ze względów nawet osób postronnych. Wyszkolenie wszystkich druhów jest coraz lepsze. Dzisiaj pokazane było na manewrach jak straż może działać podczas akcji a była to pomoc poszkodowanym, ratownictwo medyczne i techniczne podczas wypadku oraz udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia tj. w obiekcie i sytuacjach typowo gaśniczych. Wyszkolenie tych ochotników jest coraz lepsze, jest to widoczne przy każdej jednej akcji, zawsze jest jakaś jednostka OSP, zawsze są wzywani nawet jeśli dzieje się coś dalej od komendy to w pierwszej kolejności są to ratownicy OSP, którzy podejmują działania i później przejmuje to komenda powiatowa. Zawsze jest pełna współpraca pomiędzy jednostkami.

Strażackim ćwiczeniom przyglądał się czujnym wójt gminy Łużna – Kazimierz Krok.

Fot. Michał Niemaszyk