Zobacz również: Bobowa24.pl
4 lipca 2014 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Inwestycje, Społeczeństwo
Ogólnopowiatowe poparcie dla Dioramy Bitwy Gorlickiej w Łużnej!
Ogólnopowiatowe poparcie dla Dioramy Bitwy Gorlickiej w Łużnej!

Obradujący w ostatnich dniach Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej na czele z prezesem Czesławem Kłapsą,  poparł budowę Parku Pamięci Wielkiej Wojny – Diorama Bitwy Gorlickiej w Łużnej na Pustkach.

Pełną aprobatę dla tej inicjatywy członkowie Stowarzyszenia wyrazili podczas spotkania ze starostą Mirosławem Wędrychowiczem i wójtem gminy Łużna Kazimierzem Krokiem, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Gorlicach.  Na spotkaniu obecny był także członek Zarządu Powiatu Gorlickiego Stanisław Kaszyk.

Starosta Mirosław Wędrychowicz witając przedstawicieli  Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej podziękował dr Franciszkowi Rachelowi, który jeszcze jako Radny Rady Powiatu zainicjował upamiętnienie Bitwy pod Gorlicami w formie panoramy bitwy, a potem przez kilka lat z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem propagował tą ideę, wbrew oporowi wielu. Podjęliśmy to wyzwanie – mówił dalej starosta – i szukaliśmy lokalizacji dla tego tematu, co nie było sprawą łatwą i wtedy wójt Kazimierz Krok stwierdził: „Ja to biorę, mam stare wyrobisko po kamieniołomie w pobliżu cmentarzy 123 i 122 na wzgórzu Pustki w Łużnej”. To był pierwszy konkretny krok – lokalizacja. Następny, samorząd powiatu gorlickiego i gminy Łużna, zrobiliśmy wspólnie i jest to koncepcja budowy  Parku Pamięci Wielkiej Wojny – Diorama Bitwy Gorlickiej w Łużnej na Pustkach opracowana wstępnie przez dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzisława Tohla i doprecyzowana w formie dokumentu przez  Pracownię Konserwacji Zabytków „Arkona” z Krakowa. Wykonaliśmy rzecz wydawało się do tej pory niemożliwą. Koncepcja została pokazana publicznie zaledwie 2 tygodnie temu, a już zyskała ogromne zainteresowanie medialne oraz, co dla nas bardzo istotne, niezwykle pozytywny odbiór wśród uczestników uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego pod odbudowę gontyny na cmentarzu wojennym nr 123 w Łużnej, w tym Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera oraz ambasadorów Austrii i Węgier. Wcześniej swoje wsparcie dla tego projektu na szczeblu Parlamentu Europejskiego zadeklarował europoseł Czesław Siekierski.

Wójt gminy Łużna Kazimierz Krok przybliżył uczestnikom spotkania temat budowy dioramy oraz aktualnie realizowanego projektu, a dotyczącego m.in. odbudowy gontyny na cmentarzu nr 123 w Łużnej.

Franciszek Rachel dziękował staroście, wójtowi Krokowi, Zdzisławowi Tohlowi za podjęcie tego ważnego dla Ziemi Gorlickiej tematu. Wezwał do solidarności i tworzenia dobrego klimatu na gruncie lokalnym i arenie międzynarodowej dla budowy dioramy w Łużnej.

Podsumowując spotkanie prezes Czesław Kłapsa, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia, wyraził pełne poparcie dla budowy dioramy na Pustkach w Łużnej. Zaproponował ponadto, aby w obliczu zbliżającej się w maju roku przyszłego wielkiej rocznicy 100-lecia Bitwy pod Gorlicami,  podjąć starania o budowę pomnika  w Łużnej, jako miejsca chwały dla poległych w czasie I wojny światowej, który wpisywał by się także w projekt Parku Pamięci.

fot. i źródło: SP Gorlice