Zobacz również: Bobowa24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Światłowód Orange Gmina Łużna
4 marca 2015 || Paulina Wilczyńska || W kategorii: Policja, Społeczeństwo, Łużna
Co dalej z Posterunkiem Policji w Łużnej?
Co dalej z Posterunkiem Policji w Łużnej?

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Łużna (tj. 27 lutego br.) w porządku obrad znalazł się punkt w którym Komendant Powiatowy Policji przedstawił sprawę zmian jakie obejmą Posterunek Policji w Łużnej. Jak zapewniał zebranych komendant insp. Michał Gawlik zmiany mają dotyczyć wyłącznie nazwy z Posterunku na Punkt Przyjęć. Pozwala ona na oszczędności komendy w kwestii utrzymania stanowiska kierowniczego, które po reorganizacji byłoby przekształcone w stanowisko wykonawcze do obsługi zdarzeń.

Szerzej tłumaczy to sam Komendant Powiatowy Policji: -Funkcjonariusz, który pełni w chwili obecnej stanowisko kierownicze zapewne zostanie przesunięty do innej służby. Faktycznie to stanowisko kierownicze, podkreślam stanowisko zostanie przekształcone w stanowisko wykonawcze do obsługi zdarzeń, przestępstw czy wykroczeń jakie zaistnieją na terenie gminy Łużna czy w szerszym ujęciu, komisariatu w Bobowej. Jest to przede wszystkim zmiana nazwy, natomiast główna zmiana ma polegać na tym aby zmieniło się usprawnienie policji, aby była ona dostępna i by mogła na bieżąco podjąć działania na tyle ile jest to możliwe. Nie chodzi nam o to by przez reorganizację wycofać policjantów z terenu Łużnej i przenieś na inny teren, absolutnie nie.

Wśród dyskusji pojawił się pomysł aby przy wejściu do Punktu Przyjęć pojawił się telefon, który bezpośrednio łączyłby z dyżurnym policjantem w Gorlicach.
– Możliwość połączenia się z dyżurnym w Gorlicach istnieje i funkcjonuje już na terenie Komisariatu Policji w Bieczu i to się sprawdza – dodaje insp. Michał Gawlik. Nie każdy ma w chwili obecnej telefon, nie każdy chce z niego korzystać bądź w danej chwili nie ma kontaktu telefonicznego a jeśli ktoś jest w okolicach obiektu policji aby miał zapewniony kontakt bezpośredni z dyżurnym, który jest dysponentem służb na terenie całego powiatu.

Przy okazji zapytaliśmy komendanta o stan bezpieczeństwa w 2014 roku, który był omawiany w kolejnym punkcie obrad V sesji Rady Gminy Łużna: – Stan bezpieczeństwa jest porównywalny z rokiem poprzednim, na pewno zmienia się charakter przestępczości, jest ich mniej związanych z kradzieżami i włamaniami więcej jest przestępstw o charakterze narkotykowym oraz oszustwa dokonywane drogą telefoniczną – kończy komendant.

Radni przystali co prawda na wiadomość komendanta jednak poprosili by za jakiś czas, po reorganizacji, sprawdzić czy zmiany wywołały korzyści czy też szkody.

Podczas sesji komendantowi towarzyszył asp. sztab. Władysław Piecuch, który pełni rolę kierownika posterunku w Łużnej. Zmiany dotyczące posterunku spowodują, że część budynku (mieszkalną) mógłby przejąć po dokonaniu procedur Urząd Gminy.