Zobacz również: Bobowa24.pl
25 kwietnia 2015 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Inwestycje
Marszałek przekazuje środki na inwestycje drogowe w gminie Łużna
Marszałek przekazuje środki na inwestycje drogowe w gminie Łużna

W ostatnich dniach, tj. 20.04.br. w Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicemarszałka Stanisława Sorysa oraz starosty Karola Górskiego oraz wicestarosty Jerzego Nalepki. Dotyczyła ona poprawy infrastruktury drogowej.

Dzięki podjętemu projektowi pn. Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie gorlickim poprzez przebudowę odcinków powiatowych nr: 1468K, 1475K, 1490K, 1498K, 1504K uda się zrealizować zadania o wartości blisko pięciu milionów złotych.  Kwota dotacji to 3 341 680zł a jej beneficjentem jest Powiat Gorlicki. Środki pochodzą z Osi priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie czterech gmin: Biecz, Łużna, Ropa oraz Sękowa. W naszej gminie zostaną wykonane dwa odcinki drogi powiatowej w miejscowościach Mszanka i Wola Łużańska o długości 1460 metrów. W ramach przeprowadzonego przetargu zadanie 4 dotyczące gminy Łużna wykona firma GODROM. Kwota za jaką wykona prace to 713 465,56zł a okres gwarancyjny udziela na 96 miesięcy.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w całym powiecie zostaną przeprowadzone prace na łącznej długości prawie 10 kilometrów dróg oraz budowa chodnika na długości ponad 1 kilometra. Modernizacji poddanych zostanie także 21 przepustów pod jezdnią.

Podczas konferencji padały także pytania o północną obwodnicę Gorlic a także drogi Szalowa-Szymbark, której niektóre z odcinków są obecnie jednymi z najgorszych dróg w powiecie. Jak się dowiedzieliśmy Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na budowę północnego obejścia Gorlic wraz z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. O ile Nowy Sącz lub Tarnów zrezygnują z realizacji swoich obwodnic to środki jakie ma zabezpieczone Urząd Marszałkowski oraz Województwo będą mogły zwiększyć udział procentowy w kosztach inwestycji drogowej w Gorlicach. Na obecną chwilę województwo proponuję partycypację ze starostwem w wysokości 50/50. Szacunkowo koszt wykonania północnej obwodnicy Gorlic wyniesie ponad 40 mln złotych.

Gorzej sytuacja przedstawia się z drogą Szalowa-Bystra-Szymbark, obecnie mogą być na niej wykonane wyłącznie niezbędne prace naprawcze. Większe inwestycje nie mogą zostać podjęte ze względu na czynne osuwiska.