Zobacz również: Bobowa24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
17 listopada 2015 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Kultura, Społeczeństwo
I Regionalne Konfrontacje Chórów i Orkiestr w Łużnej
I Regionalne Konfrontacje Chórów i Orkiestr w Łużnej

Towarzystwo Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej zaprasza chóry oraz zespoły wokalne do udziału w I Regionalnych Konfrontacjach Chorów i Orkiestr. Szczegóły uczestnictwa znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie.

REGULAMIN

I. Organizator :

Głównym Organizatorem Konfrontacji jest Towarzystwo Teatru Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej. Współorganizatorem jest Parafia Rzymskokatolicka w Łużnej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, 38-322 Łużna 597, tel. 18/3543026, kom. 509054910, e-mail:gok@luzna.iap.pl Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

II . Miejsce i termin:

Kościół parafialny w Łużnej, niedziela 06 grudnia 2015 r. godz. 16.00

III . Cele przeglądu: – pielęgnowanie śpiewu chóralnego – podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów wokalnych – nawiązywanie kontaktów i dzielenie się doświadczeniami – promowanie wartościowych utworów muzyki chóralnej.

IV . Warunki zgłoszenia i uczestnictwa:

1. Przegląd ma charakter konkursu. Uczestnikami przeglądu mogą być chóry amatorskie żeńskie, męskie, mieszane, a także zespoły wokalne działające przy parafiach, domach kultury, stowarzyszeniach itp.

2. Każdy zespół chcący wziąć udział w Przeglądzie, prześle do dnia 20 listopada 2015 roku na adres Organizatora pocztą tradycyjną lub elektroniczną czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz program wykonywanych utworów. Należy również podać numer konta bankowego na który zostanie przelana ewentualna nagroda!

3. Program występu powinien zawierać trzy utwory o charakterze religijnym, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 15 minut. Poza kompozycjami a’cappella dopuszcza się akompaniament dowolnie wybranego instrumentu.

4. Kryterium zakwalifikowania się do udziału w Konfrontacjach będzie kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się wykonawcy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie do 25 listopada br.

5. Zdobywcy I, II i III miejsca oraz inne zespoły wskazane przez Jury są zobowiązane do występu podczas koncertu laureatów. Niedopełnienie tego punktu może doprowadzić do dyskwalifikacji i przesunięcia miejsc.

6. Na prośbę Organizatora uczestnicy są zobowiązani do wykonania, w przerwie pomiędzy zakończeniem przesłuchań, a ogłoszeniem wyników jednego lub dwóch dodatkowych utworów muzycznych.

V . Jury:

1. Zmagania konkursowe oceniać będzie Jury złożone ze specjalistów z dziedziny chóralistyki.

2. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. Werdykt jury jest ostateczny.

VI . Nagrody:

1. I miejsce – nagrodę pieniężną w kwocie 700 zł. oraz dyplom.

2. II miejsce – nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł. oraz dyplom.

3. III miejsce – nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł. oraz dyplom.

4. Dla wyróżnionych zespołów – dyplomy wyróżnienia.

5. Dla pozostałych wykonawców – dyplomy uczestnictwa.

UWAGA ! Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych !

VII . Postanowienia ogólne:

1. Koszty przyjazdu pokrywają zespoły.

2. Organizatorzy zapewniają poczęstunek członkom zespołów .

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia określonej liczby uczestników .

5. Zgłoszenie zespołu do uczestnictwa w Konfrontacjach poprzez nadesłanie wypełnionej i czytelnie podpisanej „Karty zgłoszenia” jest równocześnie wyrażeniem zgody, na nagrania audio i video z przebiegu występu oraz dysponowania tymi nagraniami w dowolny sposób przez Organizatora. Z tego tytułu chóry nie otrzymują honorarium.

6. Dyrygenci lub opiekunowie zespołów po przyjeździe na miejsce (nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem Konfrontacji) udadzą się do biura organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

7. Nadesłanie „Karty zgłoszenia” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Do pobrania:

Regulamin uczastnictwa.

Karta zgłoszeniowa.

Afisz3