Zobacz również: Bobowa24.pl
Internet Światłowodowy Łużna, Szalowa, Wola Łużańska
24 września 2014 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Wybory
Kto zasiądzie w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łużnej?
Kto zasiądzie w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łużnej?

Kilka dni temu, 19 września br. komisarz wyborczy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu opublikował postanowienie dotyczące powołania terytorialnych komisji wyborczych. Załącznik tego dokumentu jasno przedstawia kto będzie członkiem Gminnej Komisji Wyborczej w Łużnej.

Terytorialne komisje wyborcze powołuje komisarz wyborczy najpóźniej w 45 dniu, przed dniem wyborów. W ich skład wchodzi od 7 do 9 osób. Kandydatów zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych a w przypadku braku odpowiedniej ilości komisarz dokonywał uzupełnienia spośród osób stale zamieszkałych na obszarze działania tej rady. Jeśli kandydatów do komisji było zbyt dużo przeprowadzono losowanie.

W skład Gminnej Komisji Wyborczej weszli:

 1. Teresa Maria Burkot, zam. Łużna
  uzupełnienie składu
 1. Joanna Teresa Drożdż, zam. Szalowa
  uzupełnienie składu
 1. Marek Aleksander Marynowski, zam. Wola Łużańska
  zgłoszenia dokonał: KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ
 1. Anna Rafa, zam. Mszanka
  zgłoszenia dokonał: KWW DEMOKRACJA I POROZUMIENIE
 1. Małgorzata Maria Tarsa, zam. Łużna
  zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość
 1. Grzegorz Piotr Wałęga, zam. Wola Łużańska
  uzupełnienie składu
 1. Teresa Wróbel, zam. Szalowa
  zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

Na pierwszym posiedzeniu komisji wybierany jest przewodniczący oraz jego zastępca a do jej zadań należy:
– rejestrowanie kandydatów na radnych
– zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości w trybie określonym w ustawie
– zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym
– rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych
– ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ogłoszenie ich w trybie określonym niniejszą ustawą
– przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu
– wykonywanie innych czynności określonych w ustawie lub zleconych przez komisarza wyborczego

Co przysługuje członkom terytorialnych komisji wyborczych? Przede wszystkim: diety i zwrot kosztów podróży i noclegów; zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych. Członkowie komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań mogą skorzystać ze zwolnienia z pracy do 5 dni, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Członkowie wchodzący w skład komisji wyborczych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni.7

fot. ilustracyjne (archiwum)