Zobacz również: Bobowa24.pl
21 sierpnia 2015 || Seweryn Zieliński || W kategorii: Gmina Łużna, Inwestycje
Remont cmentarzy wojennych nr 122 oraz 123 w Łużnej
Remont cmentarzy wojennych nr 122 oraz 123 w Łużnej

W dniu 19 sierpnia 2015 roku Wójt Gminy Łużna podpisał umowę na „Remont cmentarzy wojennych nr 122 oraz 123 w Łużnej – Pustkach”.

Jest to kontynuacja prac jakie są prowadzone w ramach renowacji cmentarzy i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. Wykonawcą prac jest Pan Włodzimierz Drabczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Włodzimierz Drabczyński Konserwacja i Rekonstrukcja Detali Architektonicznych
z siedzibą w Krakowie.

Przedmiot prac obejmuje realizację dwóch zadań. W ramach zadania numer 1 zostanie wykonana konserwacja kamiennych elementów cmentarza wojennego nr 123 na wzgórzu Pustki polegającej m.in. na zakończeniu konserwacji kamiennych pomników i tarasów widokowych, montażu emaliowanych tabliczek na krzyżach. W ramach zadania numer 2 zostanie wykonany remont ogrodzenia cmentarza wojennego nr 122, który obejmie prace remontowo-odtworzeniowe kamiennego muru ogrodzeniowego.

Wszystkie prace powinny zostać wykonane do 15 października 2015 roku.

źródło: UG Łużna