Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Światłowód Orange Gmina Łużna
6 września 2015 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Gmina Łużna, Społeczeństwo
Trwaja prace nad Herbem i Flagą gminy Łużna
Trwaja prace nad Herbem i Flagą gminy Łużna

Od lipca 2015 roku trwają prace nad opracowaniem „Herbu i innych symboli samorządowych Gminy Łużna”. Celem podjętych działań jest opracowanie projektów symboli samorządowych, zgodnych z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.

Opracowanie historyczno-heraldyczne wykonał Włodzimierz Chorazek – historyk na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ekspert z dziedziny heraldyki samorządowej. Projekty graficzne wykonała Karolina Chorazka-Paluch – artysta-malarz, artysta-grafik, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Spotkania projektowe moderowane były przez Alinę Marek – ekonomistkę, trenera, pracownika Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz Stowarzyszenia na Recz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych.

W przygotowaniu projektów symboli udział brali Członkowie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wójcie Gminy Łużna, Radni Rady Gminy Łużna, Sołtysi sołectw, nauczyciele szkół z terenu gminy, Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Łużnej, oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeń lokalnych, a także pracownicy urzędu.

Ostatecznie Społeczna Rada Konsultacyjna przy Wójcie Gminy Łużna oraz uczestnicy konsultacji do dalszych prac zarekomendowali propozycje 4 projektów herbu i 4 projektów flagi, które zostaną przedstawione poniżej.

HERB


herb_wiersja1

Wersja Nr 1: Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu czerwonym, po prawej dwa krzyże kawalerskie w słup srebrne, po lewej takiż gryf o złotym dziobie i szponach.

Uzasadnienie: Dwa kawalerskie krzyże srebrne odnoszą się do dwóch średniowiecznych parafii, a mianowicie Szalowej i Łużnej. Dwa krzyże kawalerskie odwołują się również do wielkiego łużańskiego wojennego cmentarza, na którym pochowano poległych żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej i armii carskiej po wielkiej bitwie o wzgórze Pustki, która miała miejsce między 2 a 5 maja 1915 roku. Srebrny gryf nawiązuje do rodu Gryfitów, który odegrał główną rolę w organizacji wiosek obecnej Gminy Łużna, po czternastowiecznej królewskiej lokacji (głównie Kazimierza Wielkiego). Czternasto- i piętnastowiecznymi przedstawicielami rodu Gryfitów w rejonie Łużnej byli przedstawiciele: Bobowskich (z Bobowej), Łużeńskich (z Łużnej i Woli Łużańskiej) i Gładyszowie z Łosia, do których należały części Łużnej i Woli Łużańskiej. Natomiast w Szalowej, Biesnej i Bieśniku wiodącą rolę odgrywało rycerstwo pieczętujące się herbem Strzemię (chociaż i tu obecni byli Gryfici), które od nazwy wsi przyjęło nazwisko Szalowski.


 

 

herb_wersja2

Wersja Nr 2: Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu czerwonym, w głowie tarczy dwa krzyże kawalerskie w pas srebrne, a pod nimi takiż gryf o złotym dziobie i szponach.

Uzasadnienie: Dwa kawalerskie krzyże srebrne odnoszą się do dwóch średniowiecznych parafii, a mianowicie w Szalowej i Łużnej.Dwa krzyże kawalerskie odwołują się również do wielkiego łużańskiego wojennego cmentarza, na którym pochowano poległych żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej i armii carskiej po wielkiej bitwie o wzgórze Pustki, która miała miejsce między 2 a 5 maja 1915 roku. Srebrny gryf nawiązuje do rodu Gryfitów, który odegrał główną rolę w organizacji wiosek obecnej Gminy Łużna, po czternastowiecznej królewskiej lokacji (głównie Kazimierza Wielkiego). Czternasto-i piętnastowiecznymi przedstawicielami rodu Gryfitów w rejonie Łużnej byli przedstawiciele: Bobowskich (z Bobowej), Łużeńskich (z Łużnej i Woli Łużańskiej) i Gładyszowie z Łosia, do których należały części Łużnej i Woli Łużańskiej. Natomiast w Szalowej, Biesnej i Bieśniku wiodącą rolę odgrywało rycerstwo pieczętujące się herbem Strzemię (chociaż i tu obecni byli Gryfici), które od nazwy wsi przyjęło nazwisko Szalowski.


 

 

herb_wersja3

 

Wersja Nr 3: Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu czerwonym miedzy dwoma krzyżami łacińskimi z nakryciem krokwiowym srebrnymi w lewy skos, krzywaśń srebrna z zaćwieczonym krzyżem złotym.

Uzasadnienie: Srebrna krzywaśń z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim złotym jest godłem z herbu Szreniawa, którym pieczętował się Wacław Potocki. Wacław Potocki – późniejszy poeta, satyryk i fraszkopisarz – urodził się w 1625 roku w Woli Łużańskiej. W tym czasie rodzina Potockich zmieniła wyznanie z kalwińskiego na ariańskie. Zbudowali oni zbór, tylko nie wiadomo czy w Łużnej czy też w Woli Łużańskiej. Wiadomo jedynie, że został zburzony (rozebrany) po 1660 roku, a dziś śladem jego istnienia jest barokowy krucyfiks wiszący w kościele parafialnym. Dwa krzyże łacińskie z nakryciem krokwiowym srebrnymi w lewy skos bezpośrednio nawiązuje do największego w Polsce cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej, który znajduje się na wzgórzu Pustki w Łużnej. Podobne charakterystyczne krzyże spotykane były na Pogórzu Beskidzkim do początków XX wieku.


 

herb_wersja4

 

Wersja Nr 4: Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu czerwonym u podstawy pagór złoty, a na nim takiż krzyż łaciński z nakryciem krokwiowym.

Uzasadnienie: Krzyż złoty na pagórze na takimż pagórze bezpośrednio nawiązuje do największego w Polsce cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej, który znajduje się na wzgórzu Pustki w Łużnej. Podobne charakterystyczne krzyże spotykane były na Pogórzu Beskidzkim do początków XX wieku.


 

FLAGA

Powyższe projekty insygniów samorządowych zostaną przekazane pod osąd Radnym Rady Gminy Łużna celem wyboru optymalnego wariantu, który zostanie przedstawiony do zaopiniowania Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień i zatwierdzeniu odpowiednich gremiów Gmina Łużna będzie mogła posługiwać się zatwierdzonymi symbolami Gminy.

naglowek

Herb i inne symbole samorządowe stanowią ważny element identyfikacji gminy, jej tożsamości, historii i tradycji, a także integracji mieszkańców. Symbole te mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę.

źródło:UG Łużna