Zobacz również: Bobowa24.pl
PWSZ oferta edukacyjna
30 czerwca 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Środowisko
Ekologiczna Gmina Łużna. Przyczyny niskiej emisji
Ekologiczna Gmina Łużna. Przyczyny niskiej emisji

Główną przyczyną powstania złej jakości powietrza w okresie sezonu grzewczego jest emisja z gospodarstw domowych, które ogrzewają budynki mieszkalne. Ze względu na małą wysokość kominów, emitowane zanieczyszczenia unoszą się na poziomie 40m wysokości od gruntu.

Ta szkodliwa emisja powodowana jest głównie spalaniem paliw niskiej kaloryczności oraz złej jakości, w bardzo wielu przypadkach w starych paleniskach, o słabych parametrach energetycznych. Widok czarnego, smolistego dymu wydobywającego się zimą z kominów domów i kamienic jest czymś normalnym do zaobserwowania, co roku w okresie grzewczym. W mniejszym stopniu na złą jakość powietrza w naszym otoczeniu wpływa emisja przemysłowa oraz transport.

Użytkownicy przestarzałych urządzeń grzewczych nie są świadomi tego, w jakim stopniu złe parametry urządzeń przyczyniają się do pogarszania stanu środowiska. Dym, który wydobywa się z takiego rodzaju palenisk zawiera wiele toksycznych związków, które wdychają ludzie mieszkający w okolicy, a także rośliny uprawiane w przydomowych ogródkach.

Główną przyczyną niskiej emisji jest palenie słabej jakości materiałami opałowymi. Węgiel, który ma małą kaloryczność nie spala się w pełni, a więc w dymie unosi się znacznie więcej niedopalonych toksycznych związków.

Pamiętajmy również o tym, aby opał, którym palimy był suchy. Spalanie węgla, drewna lub innych paliw stałych o dużej wilgotności powoduję, że materiał opałowy nie spala się w pełni, a para wodna, która zaczyna parować osadza się w kominie tworząc sadzę. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ może przyczynić się to do zapchania przewodu kominowego i cofnięcia się dymu do wnętrza budynku, powodując zatrucie się domowników toksycznymi związkami.

Podsumowując duże znaczenie na stan naszego środowiska ma to, czym palimy. Zadbajmy o to, aby materiał opałowy był przystosowany do rodzaju urządzeń grzewczych.

stopka_UE_gmLuzna

Pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji-spr Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0275/17

fot. archiwum własne (M.Książkiewicz)

m1-IMG_8967_komin